Moratòria en el pagament de la hipoteca. Qui s’hi pot acollir?

Les conseqüències de l’estat d’alarma decretat pel Govern espanyol en l’economia del país per frenar l’emergència sanitària causada pel Covid-19 no s’han fet esperar.  El coronavirus no només ha provocat el col·lapse del sistema sanitari, sinó que moltes empreses i autònoms han vist reduïts els seus ingressos mensuals i moltes companyies ja s’han vist forçades a presentar un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) als seus treballadors. A dia d’avui ja hi ha més de 250.000 persones afectades pels ERTO a Catalunya.

Per frenar l’impacte econòmic i social d’aquesta pandèmia, el Govern ha acordat aprovar una moratòria en el pagament d’hipoteques per a aquelles persones que han perdut la feina o han vist reduïts els seus ingressos a final de mes.

Quins són els col·lectius que es podran acollir a la moratòria?

La moratòria del deute hipotecari per l’adquisició de l’habitatge habitual es podrà aplicar a aquelles persones que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica. Segons el reial decret-llei 8/2020, les persones que s’hi vulguin acollir han de complir els següents requisits:

 1. Que el deutor perdi la seva feina o, en cas de ser empresari o autònom, pateixi una pèrdua substancial dels seus ingressos o caiguda de les seves vendes.
 2. Que els ingressos familiars, el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria, no superin el límit de 3 vegades l’IPREM (indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples). Actualment l’IPREM és de 537,84€, pel que 3 vegades aquest indicador són 1.613,52€ mensuals.
 3. Que la quota hipotecària, més les despeses i subministraments bàsics, sigui igual o superior al 35% dels ingressos de la unitat familiar.
 4. Que degut a l’emergència sanitària l’esforç que ha de fer una família per pagar la hipoteca s’hagi multiplicat, al menys, per 1,3 o que hi hagi hagut, com a mínim, una caiguda del 40% de les vendes.

Com sol·licitar la moratòria?

Un cop comprovat que el deutor compleix algun d’aquests requisits, cal demanar aquesta moratòria a l’entitat bancària amb qui s’ha signat la hipoteca. A més cal presentar una sèrie de documentació que acrediti la situació de vulnerabilitat:

 • Certificat d’atur on figuri el subsidi rebut o, en cas de ser autònom, certificat de cessament d’activitat.
 • Llibre de família
 • Certificat d’empadronament
 • Document del Registre de la Propietat que acrediti la titularitat de l’habitatge.
 • Escriptures de la compra de l’habitatge i de la concessió del préstec.

Quan es poden iniciar els tràmits?

La moratòria en el pagament de la hipoteca es pot demanar des del passat 19 de març fins 15 dies després de la vigència del reial decret llei aprovat pel Govern que, si no s’allarga, finalitza el proper 3 de maig. Un cop feta la sol·licitud, l’entitat bancària té un termini màxim de 15 dies per autoritzar-la o desestimar-la.

En cas que el banc l’acabi concedint, haurà de comunicar l’aplaçament al Banc d’Espanya per a que no s’imputi en el còmput de provisió de risc per impagament.

El preu de l’habitatge es dispara a l’àrea metropolitana de Barcelona

La ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana ha patit una escalada del preu de l’habitatge en els últims anys. Només l’any 2018, el preu del mercat del lloguer ha pujat un 6%. Les dades encara són més simptomàtiques si es calcula la pujada des de 2013, on s’ha registrat un augment acumulat de preu del 33,8%. Els experts apunten que el preu ha tocat sostre i tendeix cap a l’estabilització, però el cert és que cada cop són més les persones que han de marxar de la capital catalana per trobar pisos i cases a un preu assumible.

Si fins ara moltes famílies optaven pel lloguer perquè estaven en contra de tenir un habitatge en propietat, a l’actualitat s’ha convertit en una necessitat per a aquells que no poden permetre’s el pagament d’un hipoteca. A dia d’avui, el preu mitjà d’un habitatge de segona mà a l’àrea metropolitana és de 261.260€.

Segons dades de la Secretaria d’Habitatge de la Generalitat, en el primer trimestre de 2019 el preu del nou lloguer s’ha situat en 944,43 euros mensuals, xifra superior a la mitjana del sou de les noves contractacions, que ascendeix a 929€. Segons aquest organisme, a 14 dels 73 barris de Barcelona el preu del lloguer supera els 1.000€, destacant Pedralbes (1.732€) com el més car i Ciutat Meridiana (575€) com el més econòmic.

new-housing-development-2821969_960_720

Pugen els preus a l’àrea metropolitana

Tot i que durant anys la pujada de preu va ser un cas exclusiu de la ciutat de Barcelona, en els últims temps ha crescut la demanda d’habitatge als municipis de l’àrea metropolitana. És per això que últimament hi ha hagut una onada expansiva cap a l’exterior que ha fet que pugessin els preus als pobles que fan frontera amb la ciutat comtal. Actualment el preu mitjà al conjunt de l’àrea metropolitana es situa en el 860,50€ al mes.

Un dels municipis on més es nota aquest increment és Sant Just Desvern. Segons dades de l’Institut Català del Sòl (Incasòl), Sant Just ocupa la sisena posició en el llistat de pobles de Catalunya amb el preu del lloguer més alt. Durant el primer trimestre de 2019 s’ha pagat una mitjana de 1.045,31 euros. A més, també hi ha hagut un fort augment de la demanda en el mercat de la segona mà, fet que ha suposat una pujada del preu a aquest poble del Baix Llobregat, on ja es paguen 3.623€ per metre quadrat.

L’obra nova també se n’ha ressentit i cada cop resulta més difícil accedir a un habitatge nou a municipis com Sant Joan Despí o Esplugues de Llobregat, on en els últims 5 anys hi ha hagut un augment acumulat d’un 42,6% i un 35,4% respectivament.

Compra o lloguer, el gran dilema a l’hora de buscar una nova llar

Quan una persona  es planteja buscar una nova llar és habitual que sorgeixi  una pregunta que acabarà sent transcendental al futur. Què és millor, comprar o llogar?

No hi ha una fórmula matemàtica per calcular què és més convenient, sino que cada persona té una situació personal i financera diferent, pel que a l’hora de prendre una decisió cal tenir en compte tots els aspectes positius i negatius de les dues opcions, valorar quina és la opció més recomanable i calcular l’impacte econòmic que suposarà.

A continuació t’oferim una sèrie de variables que pretenen exposar els beneficis i desavantatges d’optar per comprar un habitatge o, pel contrari, llogar-lo.

Beneficis i desavantatges d’optar pel lloguer

Avantatges:

 • Flexibilitat a l’hora de canviar d’habitatge cada cert temps per adaptar-te a les teves necessitats.
 • Millor aprofitament de les oportunitats laborals. Al no estar lligat a un pis, tens més facilitat de canviar de ciutat en cas que la feina ho requereixi.
 • Inversió inicial més econòmica respecte a una hipoteca.
 • Estalvi i millor control de la despesa. Pots despreocupar-te d’algunes obligacions com impostos, despeses de comunitat o de manteniment. En cas de fer obres o reformes al pis, el propietari pot baixar el preu durant uns mesos com a compensació.
 • Tràmits més senzills i àgils que respecte una compravenda.

Inconvenients:

 • El preu del lloguer no para de pujar. Segons les dades de la Secretaria d’Habitatge de la Generalitat, el preu mitjà d’un lloguer a Sant Just Desvern va rondar els 1.000€ l’any 2018.
 • Tot i tenir llibertat per canviar d’habitatge, els contractes de lloguer estableixen certs períodes de permanència.
 • Els diners que es paguen són a fons perdut, excepte en els lloguers amb opció de compra.
 • No es poden realitzar obres ni millores. Normalment s’ha de mantenir l’habitatge tal com es va llogar i té poc marge per a la personalització.
 • Tot i que la inversió inicial és molt més alta, actualment hi ha moltes quotes hipotecàries que són més reduïdes que el preu del lloguer.

Beneficis i desavantatges d’optar per la compra

Avantatges:

 • L’habitatge serà teu de propietat. És una inversió a llarg termini que augmenta el teu patrimoni.
 • Permet una personalització completa de la llar. Al ser de propietat, pots fer qualsevol tipus de reforma sense cap tipus d’impediment.
 • Les quotes hipotecàries estan barates comparades amb el preu del lloguer.
 • És un estalvi a llarg termini. Un cop s’hagi pagat la hipoteca, es deixa de tenir una despesa mensual per pagar l’habitatge i augmenten els estalvis.
 • Permet obtenir beneficis futurs a través de la seva venda o lloguer.

Inconvenients:

 • La inversió inicial és molt gran. A més d’haver de tenir uns estalvis que permetin pagar l’entrada, és probable que s’hagi de demanar una hipoteca, assumir un deute durant anys amb el banc i pagar els interessos.
 • El procés és complicat. Comprar un habitatge és un procés lent i complicat, on cal realitzar molts tràmits i pagar diversos impostos.
 • No permet ser flexible. El fet de pagar una hipoteca impedeix canviar d’habitatge  quan es vol. Ha de ser una compra racional, pensant a llarg termini, doncs condiciona durant molts anys.