Canvis fiscals amb els Pressupostos Generals de l’Estat 2021

En els propers dies, està prevista l’aprovació dels Pressupostos Generals de l’Estat que el govern de Pedro Sánchez ha dissenyat pel proper any. Els anomenats PGE 2021 tenen un fort caire social i revisa les inversions en sanitat per a intentar pal·liar els efectes negatius que ha causat la pandèmia del coronavirus al territori espanyol.

En l’àmbit fiscal, l’objectiu és arribar a un sistema progressiu on contribueixin més aquells que més tenen, per mitjà de la implementació d’un nou tipus impositiu en la base imposable d’estalvi de l’IRPF per a les rentes superiors als 200.000€ calculat en un 26%, quan fins ara és del 23%.

En el sector immobiliari, aquesta nova norma es trasllada envers el guany patrimonial. Quan ens disposem a vendre algun tipus d’immoble i hi obtenim beneficis, com a venedors hem d’assumir uns costos associats a aquesta operació perquè fa modificar la nostra riquesa.

A l’actualitat s’estableixen tres tipus impositius segons la quantitat total del lucre obtingut, però a partir de l’1 de gener de 2021, se n’aplicarà un quart. Ho veiem a continuació:

  • Beneficis de fins a 6.000€ –> 19%
  • Guanys entre els 6.001€ i els 50.000€ –> 21%
  • Lucres de 50.001€ fins a 200.000€ –> 23%
  • Rendiment de més de 200.000€ –> 26%

De qualsevol manera, pel proper any es mantenen les exempcions vigents avui. Per exemple, si el venedor té més de 65 anys i decideix vendre la seva residència habitual, no haurà de liquidar aquest impost reinvertint en una altra residència habitual ni en un pla de pensions, tot i obtenir-ne guanys. En el cas de que vulgui vendre un altre tipus d’immoble sigui un local, un garatge o una segona residència, no caldrà tampoc que pagui si ho reinverteix en una pensió vitalícia en un termini màxim de 6 mesos.

Tampoc cal fer front a aquest cost si la persona, menor de 65 anys, transfereix el seu primer domicili i torna a emprar el total d’aquests diners en una altra casa usual en un màxim de dos anys. 

Per tant, si esteu pensant en vendre una propietat immobiliària que us pugui generar uns guanys de més de 200.000€, encara queden uns dies per poder estalviar-se aquest increment del 3% en els impostos patrimonials.