El preu del lloguer segueix pujant tot i la pandèmia

El preu del lloguer continua a l’alça a l’àrea metropolitana de Barcelona. Ni la pandèmia, ni el descens en les sol·licituds de pisos han afectat els preus dels municipis fronterers amb Barcelona, que segueixen creixent com en els últims anys.  Si fa uns mesos es va pronosticar un fort descens en el preu degut al confinament i la crisi econòmica associada a la Covid-19, la realitat és que els preus no s’han vist afectats, degut a la urgència habitacional, la forma demanda i la manca d’habitatge que hi ha a l’àrea metropolitana. Aquesta situació, juntament amb els alts preus del lloguer a la capital catalana, ha provocat que en els últims 6 anys els preus en els municipis metropolitans hagin pujat un 42%.

De fet, Sant Just segueix sent un dels municipis més sol·licitats de Catalunya i amb el lloguer més alt. Aquesta població ha experimentat en els últims temps un augment de la demanda gràcies a la seva gran qualitat de vida, la proximitat amb Barcelona, una bona xarxa de transport públic i el gran nombre d’equipaments i zones verdes. A més, en els últims anys ha augmentat la construcció d’habitatges d’obra nova com els de Mas Lluí o a la urbanització Els Miralls, un fenomen que també contribueix a l’augment del preu mitjà del lloguer a aquest municipi. És indubtable que Sant Just està de moda i les dades ho demostren. La forta demanda que viu ha comportat que els preus hagin pujat una mitjana d’un 10,71%. A més, tot i el confinament, entre els mesos d’abril i juny d’aquest any el nombre d’operacions ha crescut un 40% en relació amb mateix trimestre de 2019. Aquesta situació és excepcional, ja que a la majoria de municipis s’ha notat l’aturada  de l’activitat i la crisi econòmica i sanitària per culpa del coronavirus i s’han signat molts menys contractes que en períodes anteriors.

Cal preveure que amb l’entrada en vigor de la nova llei del lloguer els preus es moderaran i, fins i tot, baixaran, però a diferència de les previsions inicials fetes a l’inici de la pandèmia, el mercat immobiliari de Sant Just acabarà l’any en un molt bon estat.

Si vols llogar o comprar un pis o una casa, a Finques Palau tenim una gran varietat d’habitatges que s’adaptaran a les teves necessitats i pressupost. Contacta amb nosaltres i trobarem la casa dels teus somnis!

Quines són les claus de la nova llei del lloguer?

El passat 9 de setembre el Parlament de Catalunya va aprovar la nova llei del lloguer que, com a principal novetat, regularà i limitarà el preu a pagar en aquelles zones on es considera que hi ha un “mercat de l’habitatge tens”.

Quines són les principals claus d’aquesta llei? Qui se’n pot beneficiar? Aquest nova legislació afecta a 60 municipis de més de 20.000 habitants a Catalunya, entre els que trobem Sant Just, Sant Joan Despí, Esplugues o Sant Feliu de Llobregat. 

A partir d’ara per fixar el preu de lloguer d’un habitatge caldrà fixar-se en un índex de referència, que és el que calcula el seu import en funció duna sèrie de variables com la localització, la superfície, la planta d’altura, l’estat de manteniment, si té ascensor o aparcament o l’any de construcció. Amb aquestes dades la Generalitat fixa un preu mitjà per metre quadrat que és el màxim que haurien de pagar els llogaters. Pots consultar-ho a la pàgina web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.  

Què passa si els inquilins ara paguen més? Doncs que el propietari els haurà de baixar el lloguer. La llei fixa que el lloguer no pot augmentar respecte l’anterior si va ser firmat en els últims 5 anys. A més, una de les principals novetats és que el preu del lloguer només es pot modificar a la baixa, així que si uns inquilins paguen menys del que diu l’índex, en cap cas se’ls pot apujar el preu.

Però, com en tot, hi ha excepcions. Els propietaris de pisos de nova construcció o el que hagin fet grans obres de rehabilitació podran establir com a límit l’estimació a l’alça de l’índex de preus durant els primers cinc anys. També estaran exempts els propietaris que, entre sou i el pagament del lloguer dels seus inquilins, no arribin als 2.000 euros i els habitatges amb contractes de lloguer anteriors a 1995, els subjectes a un règim de protecció oficial, habitatges d’inserció o de mediació per al lloguer social.  

En cas d’incompliment, la llei preveu unes dures sancions, que van des dels 3.000 fins els 90.000 euros, en funció del tipus de falta. A més, la normativa permet al llogater reclamar per la via judicial les quantitats cobrades pel propietari que superin el límit permès.

Descens significatiu del preu de l’habitatge per la crisi del coronavirus

La crisi econòmica derivada de la pandèmia de la Covid-19 ha accelerat la baixada de preus de pisos i cases arreu del país. Amb dades del primer semestre de 2020, Barcelona és la 2a gran ciutat espanyola amb un descens més pronunciat. Actualment el preu del metre quadrat se situa en 2.960 euros, un 7,6% menys que l’any passat. Tot i això, la ciutat comtal segueix sent la més cara, i de retruc la seva àrea metropolitana. 

Tot i això, no hi ha hagut una davallada de preus com vaticinaven alguns experts. A més, tot i que la crisi del coronavirus ha modificat els requisits de possibles compradors i inquilins, tampoc s’ha experimentat  un gran canvi en la demanda. Tot i això, els pisos amplis amb grans balcons i terrasses, o les cases amb jardí o terreny estan de moda

Els lloguers també han experimentat una baixada perquè hi ha més oferta degut descens en el parc de pisos turístics i perquè els llogaters estan negociant els preus a la baixa. La crisi econòmica ha provocat que en els últims mesos els propietaris hagin vist com es demanen preus més assequibles pel lloguer d’un habitatge. 

Tot i el descens generalitzat arreu del país, el mercat immobiliari al Baix Llobregat, i en concret a Sant Just, segueix molt actiu. Moltes persones s’han replantejat la vida i s’interessen pels municipis que rodegen Barcelona per anar a viure.

Barcelona és una ciutat molt atractiva i desitjada, però els municipis del Baix Llobregat ofereixen una sèrie d’avantatges per a aquells que volen viure a prop de la ciutat però amb una millor qualitat de vida. En aquest sentit, Sant Just és un poble amb una densitat de població molt inferior a la de la capital catalana, té molta vida i disposa d’una gran quantitat d’equipaments públics. A més, tot i estar gairebé a les portes de Barcelona, Sant Just compta també amb molts espais verds com el Parc de Torreblanca o el Parc del Mil·lenari, i té el Parc de Collserola a tocar. Coneixes la seva riquesa cultural? Aquí us vam explicar els punts turístics més importants del municipi. 

Si t’interessa comprar o llogar un habitatge a Sant Just o als municipis del costat, a Finques Palau  tenim una gran varietat de pisos i cases per adaptar-nos a les teves necessitats. Vine a visitar-nos i trobarem el teu habitatge ideal!

El mercat immobiliari de Sant Just experimenta un augment de la demanda pel coronavirus

Els efectes de la Covid-19 al nostre territori han sigut desoladors, tan a nivell sanitari com econòmic. En aquest sentit, el mercat immobiliari no ha sigut aliè a aquesta crisi i ha estat un dels sectors més castigats per l’aturada de l’activitat i el confinament durant setmanes, així com per la incertesa del futur que es presenta en els propers mesos.

Just abans de l’aparició del coronavirus, el mercat immobiliari català, i concretament el del Baix Llobregat, estava en un bon moment, però durant el mes de març la demanda va caure en picat després de la declaració de l‘estat d’alarma. Tot i això, va ser una reacció temporal i a l’abril va començar de nou una tendència positiva.

El coronavirus ha impactat de manera desigual en el mercat immobiliari dels diferents municipis. Mentre Barcelona ha experimentat una caiguda molt pronunciada de la demanda, l’àrea metropolitana ha absorbit gran part de les transaccions que s’han dut a terme. Els efectes del confinament han modificat els interessos de la població. Estar tancats durant setmanes dins de casa ha provocat que ens plantegem quines són les necessitats futures a l’hora de buscar un nou habitatge. És per això que ara es busquen habitatges més grans, amb terrassa, lluny de zones amb una excessiva densitat de població i, a poder ser, amb moltes zones verdes i a prop d’entorns naturals.

Aquest canvi en les necessitats i desitjos dels compradors han afavorit que les poblacions més properes a Barcelona, com Sant Just, Esplugues o Sant Joan Despí hagin sortit beneficiades del nou comportament dels compradors i hagin experimentat un fort augment de la demanda. Tot i que van mostrar una certa resiliència les primeres setmanes de confinament, durant el mes d’abril ja van tenir un lleuger ascens en la demanda, una tendència que s’ha mantingut en els mesos següents.

Sant Just és un municipi amb una gran qualitat de vida i que compleix amb escreix les necessitats renovades dels compradors. La seva proximitat amb Barcelona, la gran quantitat d’equipaments i zones verdes que ofereix, la tranquil·litat que transmet i tenir el Parc Natural de Collserola a tocar l’han convertit en un actiu molt valorat i l’objecte de desig de moltes persones que valoren canviar d’habitatge.

Si busques llogar o comprar les millors cases i pisos de Sant Just, a Finques Palau t’esperem per poder oferir-te l’habitatge dels teus somnis!

Quines són les principals novetats en impostos d’habitatge?

El passat 29 d’abril la Generalitat de Catalunya va aprovar la Llei 5/2020, que inclou una sèrie de mesures fiscals que afecten a diferents impostos relacionats amb l’habitatge, com l’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP), l’Impost sobre Actes Jurídics Documentats (AJD) o l’Impost de Successions i Donacions.

Entre les mesures i modificacions més rellevants, volem destacar les següents:

 1. S’estableix una bonificació del 100% en la quota tributària de l’Impost de Transmissions Patrimonials quan la transmissió de l’habitatge es faci per part de promotors públics o promotors socials sense ànim de lucre.
 2. Es redueix de 5 a 3 anys el termini de què disposen les immobiliàries per revendre a particulars els habitatges que hagin adquirit, amb la finalitat de poder aplicar la bonificació provisional del 70% de la quota tributària de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials. Tot i això, aquesta modificació no té efectes retroactius i el termini es manté en 5 anys si l’adquisició s’ha fet abans de l’1 de maig de 2020.

Tipus reduït en l’adquisició d’habitatge habitual per família monoparental

A més, la Llei de Pressupostos Generals de la Generalitat per a 2020 estableix un tipus impositiu especial del 5% (en lloc d’un 10%) en l’adquisició de l’habitatge habitual per a famílies monoparentals.

A continuació, us detallem les particularitats i requisits econòmics per poder acollir-se a aquest tipus impositiu, que ja és efectiu des del passat 1 de maig:

 • La persona obligada a pagar aquest impost ha de ser família monoparental.
 • La suma de les bases imposables totals (menys els mínims personals i familiars en l’última declaració d’IRPF) ha de ser inferior a 30.000 €. Aquest import s’incrementa en 12.000 € per cada fill que excedeixi del nombre de fills que la legislació estableix com a mínim per a ser considerada família monoparental de categoria especial.

Recordem que una família monoparental és aquella que té fills menors de 21 anys, o 26 si encara estudien, i que depenen econòmicament d’una sola persona. Per estar dins la categoria especial cal tenir 2 o més fills o que el progenitor o un fill sigui discapacitat o no estigui capacitat per treballar.

Inmobiliaria y eficiencia energética: ¿cómo agregar valor a tu piso para la venta?

Si estás pensando en la venta de tu inmueble te proporcionamos las claves que valora cualquier inmobiliaria en cuanto a eficiencia energética para que sepas cómo agregar valor a tu piso.

Elige el suministro correcto para ser más eficiente

A menudo, comprobamos cómo se incremente la factura de la luz durante los meses de invierno si hay radiadores eléctricos y otro tipo de aparatos de climatización que funcionan conectados a la corriente de luz dentro del domicilio.

Una alternativa para cubrir las necesidades de calefacción y agua caliente sanitaria dentro de una vivienda consiste en contratar el gas natural, una fuente de energía bastante más económica si se tienen las instalaciones pertinentes para activar este tipo de suministro dentro de la vivienda.

Al igual que se hace con las tarifas de luz, recuerda que para contratar el gas en las mejores condiciones posibles hay que hacer una comparativa de las tarifas de gas natural del mercado energético actual.

No existe una mejor compañía de gas o de electricidad permanentemente, pues las condiciones y precios se actualizan a lo largo del año por parte de todas las compañías. Sin embargo, conociendo el tipo de perfil de consumo es posible saber cuál es la mejor compañía de gas para contratar con los importes más barato por el kWh de energía, que aparecen en las características de cada tipo de tarifa. Esto se sabe utilizando un comparador de tarifas, capaz de proporcionar una lista de posibles resultados que benefician al consumidor ante la pregunta frecuente de todos los consumidores: ¿qué tarifa de gas contratar?.

Soluciones para mejorar el nivel de eficiencia energética 

Todas estas medidas conseguirán mejorar el nivel de eficiencia de tu vivienda antes de que decidas ponerla a la venta y solicites el certificado de eficiencia energética con el nivel más favorable posible para aumentar su valor económico:

 • Revisión y sustitución de equipos e instalaciones: priorizando la eficiencia de los nuevos modelos de radiadores, calderas, termostatos y contadores de luz.
 • Invertir en medidas de aislamiento térmico para interiores y exteriores: esto incluye el sistema SATE para la rehabilitación de fachadas, las inyecciones de material aislante, utilizar pintura térmica aislante en techos y paredes, cambiar los suelos para que sean de madera, puertas macizas y dobles ventanas de aluminio y PVC.
 • Eliminar los puentes térmicos con accesorios aislantes como: burletes, juntas, barredores, material aislante para la caja de la persiana… Estos elementos se colocan en los marcos y límites de puertas y ventanas fácilmente. También puedes colocar paneles y revestimientos de madera o corcho en diversas superficies.
 • Reemplazar el sistema de iluminación de la vivienda: cambiando todas las bombillas halógenas e incandescentes por diversos modelos de lámparas LED de bajo consumo, ajustando el nivel en vatios de cada bombilla al espacio que tiene que iluminar.
 • Invertir en autoconsumo energéticos: con la colocación de placas fotovoltaicas capaces de extraer la energía del sol para cubrir todas las necesidades de la vivienda, aprovechando las subvenciones y ayudas disponibles dentro de cada región.

Si quieres saber más sobre las ventajas que tienen las viviendas con un buen certificado de eficiencia energética te proponemos el siguiente artículo recomendado

Moratòria en el pagament de la hipoteca. Qui s’hi pot acollir?

Les conseqüències de l’estat d’alarma decretat pel Govern espanyol en l’economia del país per frenar l’emergència sanitària causada pel Covid-19 no s’han fet esperar.  El coronavirus no només ha provocat el col·lapse del sistema sanitari, sinó que moltes empreses i autònoms han vist reduïts els seus ingressos mensuals i moltes companyies ja s’han vist forçades a presentar un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) als seus treballadors. A dia d’avui ja hi ha més de 250.000 persones afectades pels ERTO a Catalunya.

Per frenar l’impacte econòmic i social d’aquesta pandèmia, el Govern ha acordat aprovar una moratòria en el pagament d’hipoteques per a aquelles persones que han perdut la feina o han vist reduïts els seus ingressos a final de mes.

Quins són els col·lectius que es podran acollir a la moratòria?

La moratòria del deute hipotecari per l’adquisició de l’habitatge habitual es podrà aplicar a aquelles persones que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica. Segons el reial decret-llei 8/2020, les persones que s’hi vulguin acollir han de complir els següents requisits:

 1. Que el deutor perdi la seva feina o, en cas de ser empresari o autònom, pateixi una pèrdua substancial dels seus ingressos o caiguda de les seves vendes.
 2. Que els ingressos familiars, el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria, no superin el límit de 3 vegades l’IPREM (indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples). Actualment l’IPREM és de 537,84€, pel que 3 vegades aquest indicador són 1.613,52€ mensuals.
 3. Que la quota hipotecària, més les despeses i subministraments bàsics, sigui igual o superior al 35% dels ingressos de la unitat familiar.
 4. Que degut a l’emergència sanitària l’esforç que ha de fer una família per pagar la hipoteca s’hagi multiplicat, al menys, per 1,3 o que hi hagi hagut, com a mínim, una caiguda del 40% de les vendes.

Com sol·licitar la moratòria?

Un cop comprovat que el deutor compleix algun d’aquests requisits, cal demanar aquesta moratòria a l’entitat bancària amb qui s’ha signat la hipoteca. A més cal presentar una sèrie de documentació que acrediti la situació de vulnerabilitat:

 • Certificat d’atur on figuri el subsidi rebut o, en cas de ser autònom, certificat de cessament d’activitat.
 • Llibre de família
 • Certificat d’empadronament
 • Document del Registre de la Propietat que acrediti la titularitat de l’habitatge.
 • Escriptures de la compra de l’habitatge i de la concessió del préstec.

Quan es poden iniciar els tràmits?

La moratòria en el pagament de la hipoteca es pot demanar des del passat 19 de març fins 15 dies després de la vigència del reial decret llei aprovat pel Govern que, si no s’allarga, finalitza el proper 3 de maig. Un cop feta la sol·licitud, l’entitat bancària té un termini màxim de 15 dies per autoritzar-la o desestimar-la.

En cas que el banc l’acabi concedint, haurà de comunicar l’aplaçament al Banc d’Espanya per a que no s’imputi en el còmput de provisió de risc per impagament.

Viure a Sant Just està de moda!

Sant Just Desvern està de moda. La seva ubicació privilegiada a escassos minuts de Barcelona i el fet de ser un municipi amb gran quantitat d’equipament, escoles, parcs, habitatges de gran qualitat i que gaudeix d’un extens teixit comercial i associatiu fa que l’interès per viure al poble hagi crescut en els darrers anys.

En els últims anys, els preus de les propietats a Barcelona han augmentat considerablement. Tot i que ens els últims mesos l’import de la compravenda d’habitatges s’ha estancat a la capital catalana, aquesta tendència és completament diferent a la seva àrea metropolitana, on els preus viuen un període de pujada. El fet que molts compradors i inquilins mirin més enllà de la gran ciutat ha provocat que s’hagi activat el mercat immobiliari dels municipis fronterers a Barcelona.

Sant Just, el tercer municipi més car de la província de Barcelona 

817990-hytu885r95-xlarge_2

Segons dades de la Societat de Taxació, el preu de l’habitatge nou a Catalunya es situa en 3.934 euros el metre quadrat , xifra que la situa com el territori que registra el preu més elevat de tot Espanya.

Des de fa anys, Sant Just es situa entre els municipis més exclusius de la província de Barcelona i, juntament amb Esplugues, està repetint el mateix patró que ha viscut Barcelona fins fa un temps i ha experimentat un augment del preu dels seus habitatges. Tot i això, a diferència de la ciutat comtal, a Sant Just segueix pujant i s’espera que segueixi aquesta dinàmica aquest 2020. Amb un preu de venda mitjà de gairebé 650.000 euros, està considerant com el tercer municipi més car de la província de Barcelona, just darrere de Sant Vicenç de Montalt i Cabrils.

En termes generals, el preu de venda a Sant Just segueix pujant i ha assolit un preu mitjà de 3.831€/ m2 a l’inici de 2020. A més, el mercat de lloguer també ha experimentat un gran augment. En els últims 5 anys, el preu mitja per metre quadrat a Sant Just ha passat de 10,70€ a 16,05€, el que suposa un increment del 66%. Malgrat aquestes dades, un estudi de la Universitat de Barcelona suggereix que, tot i la ràpida expansió del mercat immobiliari, no hi haurà una altra bombolla i els preus encara tenen un llarg camí per recórrer abans d’arribar al límit.

Aposta pel turisme de proximitat: visita Sant Just!

Sant Just Desvern és un municipi que amb el pas dels anys ha ampliat la seva xarxa d’equipaments i ha apostat pels espais verds, millorant la qualitat de vida dels seus habitants. Però a més, Sant Just destaca per comptar amb diversos indrets de gran interès cultural i per tenir especial cura de la recuperació i difusió del seu patrimoni i la seva història.  A més de formar part de la xarxa de municipis del Consorci de Turisme del Baix Llobregat, participa activament a les Jornades Europees de Patrimoni.

Coneixes tots els llocs que Sant Just ofereix als seus veïns i visitants? A continuació et detallem els punts d’interès més destacats:
Edifici Walden 7: és probablement l’emblema de Sant Just. Aquest edifici únic és obra del Taller d’Arquitectura de Ricardo Bofill i va ser construït l’any 1975. És una icona de l’arquitectura moderna. Apropa’t-hi i observa l’originalitat de les seves formes i colors.

Sant_Just_Desvern_-_Walden_7_(13)

Xemeneia-mirador: Just al costat de l’edifici Walden 7 trobem una xemeneia de 104 metres d’alçada i que a dalt compta amb una plataforma que actua de mirador. En el seu moment va ser la xemeneia més alta d’Europa i formava part de la fàbrica de ciment “Sanson”.

Can Ginestar: És una masia d’estil modernista en una finca tancada per un mur d’inspiració gaudiniana. Tot i que se’n tenen noticies ja des del segle XV, ha patit diverses renovacions al llarg dels segles. La última, feta l’any 1904, es va projectar sota els criteris del corrent modernista amb influències medievalistes. La visita als seus jardins també es un pla molt agradable pel cap de setmana.

Sant Just, Can Ginestar

Sant Just, Can Ginestar

Refugi antiaeri: És un refugi construït l’any 1938 per salvar la població de Sant Just dels bombardejos soferts durant la guerra civil. Té 165 metres de llargària i dues boques d’entrada, una situada al pati de les Escoles i l’altra al carrer de l’Ateneu.
Molí fariner: És un molí que va ser construït l’any 1306. Està inclòs al Catàleg del Patrimoni Històric i Artístic Local. L’any 2001 l’Ajuntament el va restaurar i conserva gairebé la totalitat de la seva estructura. Fixeu-vos el l’arc gòtic apuntat que es conserva al portal d’entrada.

Moli fariner Sant Just Desvern_

Aquests són alguns dels indrets destacats de Sant Just, però també pots visitar les restes del poblat íber de la Penya del Moro, els singulars edificis del carrers de la Creu i Bonavista, relaxar-te a un dels seus 30 parcs, entre el que destaca el de Torreblanca, o fer un passeig pel Parc natural de Collserola.

Aposta per fer una ruta turística pel municipi i descobreix els seus punts emblemàtics i de gran interès patrimonial, arquitectònic i paisatgístic!

Èxit de participació a la 5a edició de la Nit de Sant Just al Carrer!

El cava i el bon ambient van amenitzar la vetllada especial organitzada per Finques Palau, amb motiu de la Nit de Sant Just al Carrer, que vam celebrar el passat 23 de novembre. La 5a edició de la Shopping Night, la nit de botigues obertes, va ser tot un èxit de participació amb una seixantena de botigues i comerços oberts. A més, es van oferir activitats, tallers i concerts gratuïts al carrer i el Mercat Municipal va oferir la seva particular Nit de Tapes amb 10 ofertes gastronòmiques diferents. Així, aquesta cita anual, que ha coincidit amb el 50è aniversari de les Festes de Tardor, ha quedat plenament consolidada al barri del centre de la població.

Finques Palau, un any més, vam oferir un pica-pica acompanyat amb cava, vi i llimonada als nostres clients i veïns. La festa, que va començar a dos quarts de vuit de la tarda i es va allargar fins les deu de la nit, va tenir com a colofó el sorteig d’un cap de setmana a Mas Salagros, el primer Ecoresort 100% ecològic del país i que està ubicat en plena  reserva natural a Vallromanes.

Per participar al sorteig calia ser seguidors dels nostres comptes de Facebook i Instagram i donar-nos les vostres dades per rebre la newsletter. Finalment, el guanyador de l’allotjament amb esmorzar i circuit termal i aromaterapia a l’AIRE Ancient Baths Vallromanes ha estat el Xavier Salvany. Moltes felicitats!

Finques Palau us agraïm a tots els assistents la vostra participació en aquesta festa i la vostra visita. Us esperem de nou a la cita de l’any vinent, on hi haurà més sorpreses. Gràcies per la vostra confiança!