Novetats en la renda 2015 en la deducció del lloguer

Des d’aquest dimecres 6 d’abril ja es pot començar a presentar la declaració de la renda de l’exercici del 2015. Una de les principals novetats d’aquest any i que cal tenir en compte és que molts inquilins ja no podran deduir-se el lloguer.

Anem a pams. L’última reforma fiscal del govern espanyol va incloure l’eliminació de la deducció de lloguer per habitatge habitual, que s’aplicava des del 2008. Aquesta eliminació va entrar en vigor a partir del 2015, l’exercici corresponen a la declaració de la renda que hem de presentar aquest any.

Només es podran beneficiar de la deducció del lloguer per habitatge habitual (el tram estatal de l’impost) aquells contribuents que tenen un contracte de lloguer firmat abans de l’1 de gener de 2015. Si és aiHaus im Fokus einer Lupexí, es podrà deduir un 10,05% de les quantitats aportades, sempre que la seva base imposable sigui inferior a 24.107,20 euros anuals. Cal tenir en compte, com es recorda des de l’Associació d’Agents Immobiliaris (API.cat), que aquest percentatge no és estàtic, només s’aplica íntegrament (el 10,05% amb un màxim de 9.040 euros anuals) si la base imposable és inferior als 17.707,2 euros. Si no ho és, com més alta és la base imposable, el percentatge per desgravar-se el lloguer es va reduint proporcionalment, fins a desaparèixer quan l’inquilí supera els 24.107 euros.

Hi ha deducció en el tram català?
La resposta és sí. A Catalunya, els contribuents es poden desgravar un 10% (fins a un màxim de 300 euros l’any -600 en cas de família nombrosa-) en concepte de lloguer de l’habitatge habitual si tenen 32 anys o menys, si han estat a l’atur 183 dies o més durant l’any de l’exercici, tenen un grau de discapacitat superior al 65% o són vidus o vídues i es tenen 65 anys o més. Cal tenir en compte que la base imposable no pot ser superior als 20.000 euros anuals i les quantitats satisfetes en concepte de lloguer han d’excedir el 10% dels rendiments nets del subjecte passiu.

I els arrendadors?
Una altra de les qüestions a tenir en compte pel que fa a aquest concepte és que els canvis introduïts en la reforma fiscal el 2014 i que van entrar en vigor l’1 de gener del 2015 (i per tant s’apliquen per primer cop en la declaració de la renda d’aquest exercici) també afecten els arrendadors. Així, els propietaris només es podran desgravar el 60% dels ingressos obtinguts pel lloguer. Abans de la reforma, es podien deduir el 100% si el llogater tenia menys de 30 anys.

Des de l’API també es recorda que els propietaris poden deduir-se dels rendiments íntegres totes les despeses vinculades amb l’habitatge llogat: els interessos de préstecs, despeses de conservació i reparació, tributs i taxes, assegurances i l’amortització de l’immoble i dels béns que aquest contingui. Això sí, sempre l’arrendatari ho pugui justificar amb factures.

Calendari de la renda 2015
Us recordem que el calendari de la renda 2015 comença el 6 d’abril,  però només per a la presentació de la declaració per internet. En el cas de la cita prèvia per fer la declaració o modificació de l’esborrany a través d’internet o per telèfon, el termini comença el 4 de maig, i en el cas de cita prèvia per a l’atenció presencial, la data d’inici és el 10 de maig. L’últim dia per presentar la declaració de la renda de l’exercici 2015 és el 30 de juny.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s