Entra en vigor el nou impost sobre habitatges buits

El Govern de la Generalitat ha començat a aplicar el nou impost sobre habitatges buits des de l’1 de març d’aquest 2016, després d’aprovar uns dies abans el reglament que desenvolupa la Llei 14/2015, de 21 de juliol. La normativa diu que les persones jurídiques propietàries d’habitatges a Catalunya que es trobin buits sense causa justificada durant més de dos anys estan obligades a pagar i presentar l’autoliquidació corresponent als habitatges subjectes a l’impost dels quals siguin titulars el 31 de desembre de cada any. També hauran de pagar els impostos les persones jurídiques titulars d’un dret d’usdefruit o de qualsevol dret real que atorgui la facultat d’explotació econòmica de l’habitatge.

L’impost que hauran de pagar es calcula en funció dels metres quadrats de superfície útil que tingui l’habitatge:

Base imposable fins a (nombre de m2) Quota íntegra (euros) Resta base imposable fins a (nombre de m2) Tipus aplicable (euros/m2)
0 0 5.000 10,0
5.000 50.000 20.000 15,0
20.000 275.000 40.000 20,0
40.000 675.000 En endavant 30,0

L’objectiu d’aquest nou impost, destinat sobretot a entitats financeres i tenidors de pisos desocupats, és reduir l’estoc d’habitatges buits i augmentar-ne la disposició a lloguer social. El govern calcula recaptar uns 8 milions d’euros que es destinaran a comprar pisos per a lloguer social. La presentació de l’autoliquidació i l’ingrés de l’impost s’haurà de fer en el termini comprès entre l’1 i el 20 de març “següent a l’any de meritació de l’impost”, per via telemàtica.

L’impost preveu aplicar una bonificació progressiva d’entre el 10% i el 100% en el cas que el titular dels pisos destini part del seu parc d’habitatges a lloguer social.

Percentatge d’habitatges destinats a lloguer assequible Bonificació (%)
Del 5% al 10% 10
Més del 10% i fins al 25% 30
Més del 25% i fins al 40% 50
Més del 40% 75
Més del 67% 100

 

Així mateix, es preveuen exempcions en casos específics. És a dir, que no hauran de pagar l’impost les entitats del tercer sector de la xarxa d’habitatges d’inserció, les entitats inscrites al registre d’entitats i establiments de serveis socials, els posats a disposició de programes socials d’habitatge ni els habitatges protegits de qualificació oficial vigent. Tampoc ho faran els apartaments turístics ni els habitatges situats en zones d’escassa demanda acreditada.

Podeu trobar més informació a la web de l’administració:

http://etributs.gencat.cat/ca/tributs/impost-habitatges-buits/base-imposable/

També podreu trobar un llistat de municipis no exempts de l’impost:

Haz clic para acceder a municipis-habitatges-no-exempts.pdf

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s