Quines són les principals novetats en impostos d’habitatge?

El passat 29 d’abril la Generalitat de Catalunya va aprovar la Llei 5/2020, que inclou una sèrie de mesures fiscals que afecten a diferents impostos relacionats amb l’habitatge, com l’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP), l’Impost sobre Actes Jurídics Documentats (AJD) o l’Impost de Successions i Donacions.

Entre les mesures i modificacions més rellevants, volem destacar les següents:

  1. S’estableix una bonificació del 100% en la quota tributària de l’Impost de Transmissions Patrimonials quan la transmissió de l’habitatge es faci per part de promotors públics o promotors socials sense ànim de lucre.
  2. Es redueix de 5 a 3 anys el termini de què disposen les immobiliàries per revendre a particulars els habitatges que hagin adquirit, amb la finalitat de poder aplicar la bonificació provisional del 70% de la quota tributària de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials. Tot i això, aquesta modificació no té efectes retroactius i el termini es manté en 5 anys si l’adquisició s’ha fet abans de l’1 de maig de 2020.

Tipus reduït en l’adquisició d’habitatge habitual per família monoparental

A més, la Llei de Pressupostos Generals de la Generalitat per a 2020 estableix un tipus impositiu especial del 5% (en lloc d’un 10%) en l’adquisició de l’habitatge habitual per a famílies monoparentals.

A continuació, us detallem les particularitats i requisits econòmics per poder acollir-se a aquest tipus impositiu, que ja és efectiu des del passat 1 de maig:

  • La persona obligada a pagar aquest impost ha de ser família monoparental.
  • La suma de les bases imposables totals (menys els mínims personals i familiars en l’última declaració d’IRPF) ha de ser inferior a 30.000 €. Aquest import s’incrementa en 12.000 € per cada fill que excedeixi del nombre de fills que la legislació estableix com a mínim per a ser considerada família monoparental de categoria especial.

Recordem que una família monoparental és aquella que té fills menors de 21 anys, o 26 si encara estudien, i que depenen econòmicament d’una sola persona. Per estar dins la categoria especial cal tenir 2 o més fills o que el progenitor o un fill sigui discapacitat o no estigui capacitat per treballar.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s